Deelname aan een Europese subsidieaanvraag voor een klimaatbestendig Nederland (EU LIFE IP NL-NASCCELERATE)

Datum besluit: 19 februari 2019De provincie neemt deel aan een door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ontwikkeld programma om Nederland klimaatbestendiger te maken. Voor dit programma wordt subsidie aangevraagd bij de Europese Commissie. Het nationale programma kent een groot aantal deelnemers: provincies, waterschappen, gemeenten, kennisinstellingen en maatschappelijke partijen. Als de Europese Commissie een positief besluit neemt zal de subsidie worden ingezet voor de uitvoering van de provinciale adaptatiestrategie "Weerkrachtig Zuid-Holland". Het programma loopt van 2020 t/m 2027.

Type besluit: GS-vergadering