Klacht met betrekking tot gedragingen van uw college in haar rol van interbestuurlijk toezichthouder bij de afhandeling van de asbestbrand in 2015 te Wateringen

Datum besluit: 19 februari 2019


Op 12 juni 2018 is door een inwoner van de gemeente Westland een klacht ingediend. Klager stelt dat Gedeputeerde Staten inadequaat hebben gehandeld en tekort zijn geschoten jegens klager in haar rol als interbestuurlijk toezichthouder (IBT) bij de afhandeling van de asbestbrand van 2015 in Wateringen. Op 4 februari jl. heeft de klachtfunctionaris, na klager op 17 januari jl. gehoord te hebben, advies uitgebracht ten aanzien van de ingediende klacht. De klachtfunctionaris heeft geadviseerd de klacht ongegrond te verklaren. Overeenkomstig het advies van de klachtfunctionaris hebben Gedeputeerde Staten de klacht ongegrond verklaard.

Type besluit: GS-vergadering