Reactie aanbiedingsbrief MRDH werklocaties

Datum besluit: 19 februari 2019


De metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft in december 2018 hun strategie werklocaties aangeboden aan Gedeputeerde Staten. Middels een brief reageert de provincie op deze strategie werklocaties van de MRDH. Hierin complimenteert het college de MRDH voor het opstellen van de strategie. Verder worden er enkele aandachtpunten meegegeven voor de bedrijventerreinen- en de detailhandelsstrategie. De kantorenstrategie volgt een formeel aanvaardingstraject. Gedeputeerde Staten zullen deze beoordelen, en als deze akkoord is dan wordt deze formeel aanvaard.

Type besluit: GS-vergadering