Beantwoording Statenvragen 3469 50PLUS Infrastructurele bereikbaarheid van Mall of The Netherlands winkelcentrum Leidschenhage

Datum besluit: 5 februari 2019


Dhr. Bakx van 50PLUS heeft vragen gesteld aan het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland over de ontwikkeling van Winkelcentrum Leidsenhage en plannen voor woningbouw bij Schakenbosch, beide in de gemeente Leidschendam-Voorburg. 50PLUS heeft zorgen over de bereikbaarheid vanwege deze plannen. Gedeputeerde Staten zijn bekend met deze plannen en geven in hun antwoord aan dat zij de ruimtelijke plannen beoordelen ten aanzien van bereikbaarheid, voor zover er invloed kan zijn op provinciale wegen. Het gaat bij beide plannen tevens om bereikbaarheidsvragen op gemeentelijk- en rijksniveau. Het bestemmingsplan voor de integrale herontwikkeling van het winkelcentrum uit 1971 kwam in 2015 al tot stand. De plannen voor Schakenbosch moeten nog in een bestemmingsplan worden opgenomen.

Type besluit: GS-vergadering