Intrekken besluit ''Presentatie over Bestuursovereenkomst LoO'' d.d. 29 januari 2019

Datum besluit: 5 februari 2019


Gedeputeerde Staten hebben het eerder genomen besluit ‘Presentatie over Bestuursovereenkomst LoO’ d.d. 29 januari 2019 ingetrokken.

Type besluit: GS-vergadering