Voorbereidingen provincie Zuid-Holland op een Brexit zonder terugtredingsovereenkomst

Datum besluit: 5 februari 2019


Op 18 juni 2018 zijn Provinciale Staten geïnformeerd over de verwachte (economische) impact van de Brexit in Zuid-Holland. Hierin is aangegeven dat onze grondhouding is ‘prepare for the worst’. Met het wegstemmen van het concept Brexit akkoord op 15 januari jl. door het Britse Lagerhuis is de kans op een no-deal scenario toegenomen en bestaat nog steeds onduidelijkheid over de wijze waarop het Verenigd Koninkrijk op 29 maart 2019 uit de Europese Unie vertrekt. Daarom bereidt de provincie zich aanvullend op maatregelen die vanuit de rijksoverheid worden getroffen actief voor om in te spelen op problemen die kunnen ontstaan bij een Brexit zonder terugtredingsovereenkomst, de zogenaamde "no-deal Brexit".

Type besluit: GS-vergadering