Aanvulling behandelvoorstel motie 745, verkenning Energiecampus

Datum besluit: 15 januari 2019


In de betreffende motie wordt de wens geuit een energiecampus in en voor Zuid-Holland op te richten, tbv onderwijs en onderzoek naar technieken voor opwekking van duurzame energie en de marktintroductie daarvan. Er is een verkenning uitgevoerd om de mogelijke vorm en wenselijkheid van een energiecampus verder te concretiseren.

Vanuit de verkenning wordt een aantal adviezen gegeven, over het waarom, de focus en vorm van een mogelijke energiecampus in Zuid-Holland. Er worden drie vormen verder geconcretiseerd die elk beantwoorden aan één of meer van deze adviezen; het label (een virtuele campus waar bestaande organisaties en initiatieven gebundeld worden), de loot (een trans-disciplinair team dat samenwerking tussen verschillende disciplines én tussen wetenschappelijk en praktijkonderwijs stimuleert en cases van partners verder brengt) of de lus (verzamelt bestaande opleidingen en initiatieven binnen de provincie en bundelt dit in een top-instituut met focus op het DNA van de provincie Zuid-Holland - energie- en grondstoffentransitie in het havengebied en de infrastructuur die daarvoor nodig is).

Uit de verkenning blijkt verder dat er op dit moment geen behoefte is aan verdere ontwikkeling van een energiecampus Zuid-Holland of een nadrukkelijke inspanning van de provincie om een dergelijke campus te realiseren.

Type besluit: GS-vergadering