Beantwoording Statenvragen 3461 50PLUS over Rem bouwplannen gemeenten door MRDH

Datum besluit: 15 januari 2019


Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de schriftelijke vragen van 50PLUS over het artikel in het Financieel Dagblad over de rem op bouwplannen van gemeenten vastgesteld. Gedeputeerde Staten geven in de beantwoording aan dat de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) geen bevoegdheid heeft om gemeentelijke bouwplannen terug te kunnen draaien. Wel heeft de provincie de regio's, waaronder de MRDH, gevraagd om hun regionale kantorenvisies te actualiseren. De MRDH heeft namens de gemeenten een actualisatie van deze regionale kantorenvisies ingediend. Hierin komt ook de zin uit het Financieel Dagblad dat de MRDH een miljoen vierkante meter aan kantoorruimte wil schrappen. De uitvoering van het schrappen van kantorenmeters is een bevoegdheid van de gemeente en niet van de MRDH.

Type besluit: GS-vergadering