Behandelvoorstel Motie 751 ''Belang ESTEC''

Datum besluit: 15 januari 2019


Naar aanleiding van Motie 751 “Belang ESTEC” informeren Gedeputeerde Staten Provinciale Staten met deze brief over hoe de provincie het space cluster in Zuid-Holland versterkt. Er wordt een korte stand van zaken gegeven met betrekking tot de ontwikkeling van Space Campus Noordwijk, de bijdrage van de provincie aan de herhuisvesting van het Netherlands Space Research Institute (SRON) naar Zuid-Holland en de lobby voor space. Tenslotte verzoeken Gedeputeerde Staten aan Provincie Staten om de motie 751 “Belang ESTEC” als afgehandeld te beschouwen.

Type besluit: GS-vergadering