Openstellingsbesluit POP-3 samenwerken duurzame innovaties landbouw 2019

Datum besluit: 15 januari 2019


Om bij te dragen aan een wezenlijke verandering in de landbouw- en de voedselketen stelt de provincie Zuid-Holland € 4.000.000,- aan POP-3 beschikbaar voor samenwerkingsprojecten gericht op duurzame innovaties ten behoeve van de grondgebonden landbouw. Aanvragen voor subsidie kunnen worden ingediend in de periode van 4 februari 2019 tot en met 10 april 2019. POP-3 is een onderdeel van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Type besluit: GS-vergadering