Beantwoording Statenvragen 3463 PvdD - Uitbreiding geitenstal in Stolwijk, gemeente Krimpenerwaard

Datum besluit: 22 januari 2019


Gedeputeerde Staten hebben hun antwoorden op Statenvragen 3463 van de PvdD over de uitbreiding van een geitenstal in Stolwijk vastgesteld. Gedeputeerde Staten geven in de beantwoording aan dat de geitenhouderij in Stolwijk meer geiten heeft dan is toegestaan, en dat zij de gemeente Krimpenerwaard geen ontheffing zullen verlenen van de bepalingen over de 'geitenstop' in de provinciale Verordening ruimte.

Type besluit: GS-vergadering