Benoeming dijkgraaf Waterschap Rivierenland

Datum besluit: 22 januari 2019


Het waterschap Rivierenland is op zoek naar een nieuwe dijkgraaf. Op 14 december 2018 heeft het algemeen bestuur van het waterschap de heer prof. Dr. J.C. Verdaas daarvoor aanbevolen. Gedeputeerde Staten van Gelderland gaan de aanbeveling naar de Minister sturen, maar vragen eerst aan de andere betrokken provincies wat zij er van vinden. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben aan Gedeputeerde Staten van Gelderland laten weten dat zij geen opmerkingen hebben bij de aanbeveling.

Type besluit: GS-vergadering