Reactie Gedeputeerde Staten op het Panorama Krimpenerwaard

Datum besluit: 22 januari 2019


In 2018 heeft voormalig minister, mevrouw Sybilla Dekker een verkenning uitgevoerd in de Krimpenerwaard. Hierbij zijn bewoners, ondernemers, agrariërs, jongeren en het maatschappelijk middenveld betrokken. Ook de overheden hebben deelgenomen in dit process. Op 28 november 2018 heeft zij haar rapport "Panorama Krimpenerwaard" gepresenteerd aan alle deelnemers en tevens aangeboden aan de algemene besturen van de betrokken overheden.

Gedeputeerde Staten hebben hun reactie op het panorama per brief aan Provinciale Staten kenbaar gemaakt. Belangrijkste constateringen:

  • ​Er is veel energie losgeweekt in het gebied, die vastgehouden moeten worden; Gedeputeerde Staten zijn bereid dit vervolgproces te ondersteunen.
  • Gedeputeerde Staten zullen zich inzetten om, waar mogelijk, medewerking te verlenen aan de realisatie van de 29 agendapunten uit het panorama.
  • Er moet nog een goede balans worden gevonden tussen energieke interactieve gebiedsprocessen en het reguliere bestuurlijk-politieke proces.
  • Gedeputeerde Staten ondersteunen dit proces, maar heeft een eigen verantwoordelijkheid als openbaar bestuursorgaan en legt daarover verantwoording af aan Provinciale Staten.
Type besluit: GS-vergadering