beantwoording Statenvragen (3464) van PvdA inzake klachten over Qbuzz

Datum besluit: 29 januari 2019


Gedeputeerde Staten hebben op 29 januari 2019 de beantwoording van de Schriftelijke vragen 3464 van de PvdA met betrekking tot klachten over Qbuzz vastgesteld. Gedeputeerde Staten vinden het onwenselijk dat de start van de openbaar vervoer concessie Drechtsteden-Molenlanden-Gorinchem heeft geleid tot veel klachten. Daarom zijn zij gelijk na de start van de concessie in gesprek gegaan met Qbuzz en hebben hen om een verbeterplan gevraagd. De maatregelen uit het plan die zijn uitgevoerd hebben geleid tot verbetering van de dienstuitvoering en daarmee tot een substantiële afname van het aantal klachten. Het aantal ritten dat is uitgevallen alsmede de vertragingen van de bussen ook bij het overstappen is sterk terug gelopen. Gedeputeerde Staten zijn van mening dat de ingangsdatum van 9 december 2018 voor de start van de concessie voor de Merwedelingelijn juist gekozen is. De uitvoering van de treindienst MerwedeLingelijn is zonder treindienstverstorende incidenten verlopen.

Type besluit: GS-vergadering