Beantwoording Statenvragen 3468 van D66 mbt PFOA uitstoot Chemours

Datum besluit: 29 januari 2019


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de statenvragen 3468 van D66 m.b.t. PFOA uitstoot Chemours vastgesteld.

In de beantwoording wordt onder andere ingegaan op de mogelijke vergunbaarheid van de door Chemours aangevraagde PFOA lozing en hoe de besluitvorming hierover zal plaatsvinden. Verder wordt toegelicht hoe het belang van een veilige openbare drinkwatervoorziening wordt meegenomen bij de besluitvorming over indirecte lozingen

Type besluit: GS-vergadering