Brief aan PS met reactie op burgerinitiatief We zijn het zat uit Boskoop (nazending)

Datum besluit: 29 januari 2019


Burgerinitiatief "we zijn het zat" heeft aan Provinciale Staten verzocht zich uit te spreken over het realiseren van drie maatregelen. Deze maatregelen hebben tot doel om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid rond de hefbrug in Boskoop te verbeteren. Het college van GS geeft op verzoek van Provinciale Staten aan hen in overweging om zich nu niet uit te spreken over concrete maatregelen, maar de resultaten van de Programmatische Aanpak Gouwe af te wachten. Gedeputeerde Staten geeft aan dat de eerdere aangekondigde maatregel om per 1 april minder, maar wel iets langere brugopeningen door per brugopening zoveel mogelijk schepen tegelijk te laten passeren de eerste stap is. Verdere maatregelen worden onderzocht in de Programmatische aanpak Gouwe. Eind 2019 moet dat leiden tot een besluit over een maatregelenpakket voor de regio

Type besluit: GS-vergadering