Projectwijziging realisatie fietsproject 271.0 Fietsbrug Oude Rijn in de gemeente Katwijk en Oegstgeest

Datum besluit: 29 januari 2019


De gemeente Katwijk dient een tweede verzoek in tot het wijzigen van de einddatum voor de realisatie van het fietsproject 271.0 Fietsbrug Oude Rijn in de gemeenten Katwijk en Oegstgeest. Dit verzoek kan op grond van de Subsidieregeling fietsprojecten Zuid-Holland 2013 niet meer gehonoreerd worden. Met redenen omkleed wordt beroep gedaan op de hardheidsclausule, om de doorlooptijd van het betreffende fietsproject te verlengen.

Type besluit: GS-vergadering