Projectwijziging realisatie fietsproject 405.0 Stad aan t Haringvliet - Koert in de gemeente Goeree-Overflakkee van het Waterschap Hollandse Delta te Ridderkerk

Datum besluit: 29 januari 2019


Het Waterschap Rivierenland te Ridderkerk dient een tweede verzoek in tot het wijzigen van de einddatum voor de realisatie van het fietsproject 405.0 Stad aan 't Haringvliet-Koert in de gemeente Goeree-Overflakkee. Dit verzoek kan op grond van de Subsidieregeling fietsprojecten Zuid-Holland 2013 niet meer gehonoreerd worden. Met redenen omkleed wordt beroep gedaan op de hardheidsclausule, om de doorlooptijd van betreffende fietsproject te verlengen.

Type besluit: GS-vergadering