Beantwoording Statenvragen 3462 (PVV) - Provincie sorteert voor op annexatie gemeenten

Datum besluit: 8 januari 2019Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de Statenvragen met als onderwerp: 'Provincie sorteert voor op annexatie gemeenten' vastgesteld. De vragen zijn door de fractie van de PVV gesteld naar aanleiding van een artikel op AD.nl met als titel: Stadsgrens nekt economie in Haaglanden; (11 december 2018). Gedeputeerde Staten worden gevraagd om een reactie over de zorg die de PVV heeft dat de onderzoeksbevindingen verkeerd worden opgevat door gemeenten en regio. In de beantwoording geven Gedeputeerde Staten aan die zorgen niet te delen. Het onderzoek past binnen de wens om meer feitelijke inzichten en empirische gegevens te verzamelen waar het gaat over de kwaliteit van het bestuur in Zuid-Holland. Het gaat hier om fundamenteel en experimenteel onderzoek dat niet onmiddellijk in bestuurlijke aanbevelingen kan en mag worden vertaald. Wel kan het gebruikt worden voor gesprekstof tussen bestuurders in Zuid-Holland over hoe beter samengewerkt kan worden over grenzen heen.

Type besluit: GS-vergadering