Beslissing op bezwaarschriften grenscorrectie tussen Hellevoetsluis en Nissewaard (woonplaats Oudenhoorn)

Datum besluit: 8 januari 2019


Tegen het besluit van Provinciale Staten (PS) met betrekking tot de grenscorrectie Oudenhoorn en het besluit van Gedeputeerde Staten (GS) over de beschrijving van de nieuwe grens tussen Nissewaard en Hellevoetsluis zijn bezwaren ingediend. De bezwarencommissie adviseert PS en GS de bezwaren ongegrond te verklaren, met uitzondering van het onderdeel van het ingediende bezwaar dat betrekking heeft op het grensbeloop en de aanwezige leidingen nabij de Lageweg in Oudenhoorn. Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor het advies van de bezwarencommissie te volgen met betrekking tot de grenscorrectie. GS hebben besloten het advies van de bezwarencommissie over de grensbeschrijving te volgen met uitzondering van het advies over het grensbeloop nabij de Lageweg. Nader onderzoek door GS heeft uitgewezen dat de beheersituatie ter plaatse duidelijk is en dat de aanwezige leidingen in een gemeente liggen. Om die reden hebben GS besloten ook dat onderdeel van het bezwaar ongegrond te verklaren.

Type besluit: GS-vergadering