Gezamenlijke uitwerking Bereikbaarheid Krimpenerwaard, relatie Algeracorridor en Ruimtelijke Ontwikkelingen 2050

Datum besluit: 8 januari 2019


Gedeputeerde Staten willen met de gemeenten Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel een voorstel uitwerken voor de aanpak van de bereikbaarheid Krimpenerwaard. Aanleiding zijn de verschillende projecten, onderzoeken en plannen, zoals de MIRT-Verkenning Oeververbinding Rotterdamse Regio en het Panorama 2050 Strategische Agenda Krimpenerwaard. In de aanpak kunnen de bereikbaarheidsmaatregelen in samenhang worden gebracht met toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. De uitwerking van het gebiedsbod dat de gemeente Krimpenerwaard heeft uitgebracht maakt daar deel vanuit.

Type besluit: GS-vergadering