Mededeling Milieueffectrapportage en provinciaal inpassingsplan N207 Zuid

Datum besluit: 8 januari 2019De provincie Zuid-Holland werkt samen met de gemeente Alphen aan den Rijn en gemeente Waddinxveen aan het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid rondom de N207. De provincie Zuid-Holland heeft uitvoeringsbesluiten genomen om de Bentwoudlaan, Verlengde Beethovenlaan, Verlengde Bentwoudlaan, en maatregelen in Hazerswoude-Dorp (N209) te realiseren. De start van de realisatie begint bij het verder uitwerken van het wegontwerp en het opstellen van een milieueffectrapport (MER) en provinciaal inpassingsplan (PIP). Deze mededeling is bedoeld om aan te geven dat we starten met de m.e.r.-procedure en het PIP. Bij deze mededeling kan eenieder zienswijzen indienen om aandacht te vragen om bepaalde aspecten te onderzoeken in het MER en/of om bepaalde elementen ruimtelijk vast te leggen in het PIP.

Type besluit: GS-vergadering