Wijziging en vaststellen deelplafonds Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland (MIT) 2019

Datum besluit: 8 januari 2019


Gedeputeerde Staten hebben een inhoudelijke en technische wijzigingen aan de subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) Zuid-Holland aangebracht. De inhoudelijke wijziging betreft het feit dat er vanaf 2019 maximaal € 20.000,- subsidie kan worden aangevraagd voor een haalbaarheidsproject. Innoverende MKB bedrijven binnen de topsectoren kunnen binnenkort weer een beroep doen op de subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) Zuid-Holland. Voor een haalbaarheidsproject kan de aanvraag vanaf 9 april 2019 09:00 tot 10 september 2019 17:00 worden ingediend en is het deelplafond € 3.840.000,-. Bij deze aanvragen wordt het ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’ principe toegepast. Voor een Research & Development Samenwerkingsproject kan de aanvraag vanaf 11 juni 2019 09:00 tot en met 10 september 2019 17:00 worden ingediend en is het deelplafond € 9.600.000,-. Als u meer informatie over de MIT wenst nodigen wij u uit om aan onze bijeenkomst op 13 februari 2019 deel te nemen. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan binnenkort via de uitnodiging die u op onze website kunt vinden. Voor meer informatie kunt u terecht op: www.pzh.nl/mitzh

Type besluit: GS-vergadering