Aankondiging bestuurlijke missie naar China november 2019

Datum besluit: 16 juli 2019


De Commissaris van de Koning de heer J. Smit leidt van 16 tot en met 24 november 2019 een missie naar China. Naast een bezoek aan de World Horti Tentoonstelling worden werkbezoeken afgelegd in de provincie Hebei, waarmee de provincie Zuid-Holland sinds 2007 een intensieve relatie onderhoudt. Aan de missie zullen Zuid-Hollandse bedrijven, (kennis)instellingen en enkele gemeenten meedoen met het oogmerk om samenwerkingsprojecten met Chinese partners op te starten. De Nederlandse ambassade in China en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zijn actief betrokken bij de (voorbereiding van de) missie.

Type besluit: GS-vergadering