Behandelvoorstellen moties PS 3-7-2019

Datum besluit: 16 juli 2019


Provinciale Staten hebben op 3 juli 2019 een viertal moties aangenomen. Vanwege het aanstaande zomerreces is het helaas niet mogelijk gebleken om Provinciale Staten binnen een termijn van drie weken een behandelvoorstel aan te bieden. De behandelvoorstellen worden na het zomerreces aan Provinciale Staten aangeboden.

Type besluit: GS-vergadering