Standpuntbepaling Algemene Vergadering HZH 9 juli 2019

Datum besluit: 16 juli 2019


De Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. (HZH) is een publiek-private samenwerking. Op 9 juli 2019 is een Algemene Vergadering van de HZH uitgeschreven. Het standpunt van de provincie dient te worden vastgesteld op basis van een annotatie door of namens Gedeputeerde Staten.

Type besluit: GS-vergadering