Vaststelling projectsubsidie Grondplan Noordrand Goeree Overflakkee

Datum besluit: 16 juli 2019


Voor het middel kavelruil is in 2016 aan Gemeente Goeree-Overflakkee een subsidie verleend voor het project “Grondplan Noordrand Goeree-Overflakkee” onder toepassing van paragraaf 3.2 van de Uitvoeringsregeling Groen met als doel agrarische structuurversterking. Een deel van de agrarische structuurversterking is gerealiseerd door middel van kavelruil, welke onder de subsidie zijn vastgesteld. Bij de uitvoering van het project is gebleken dat het effectiever en efficiënter was om ook ABC-grondtransacties in te zetten om agrarische structuurversterking te bereiken. Voor de kosten van de grondtransacties voor het realiseren van agrarische structuurversterking verleent de provincie een opdracht achteraf aan de gemeente.

Type besluit: GS-vergadering