Weigering ontheffingsverzoek uitbreiding geitenhouderij MooiMekkerland

Datum besluit: 16 juli 2019


College van burgermeester en wethouders van Krimpenerwaard hebben aan Gedeputeerde Staten een ontheffing gevraagd van de Omgevingsverordening voor de uitbreiding van het melkgeitenbedrijf MooiMekkerland in Stolwijk. De 'geitenstop' is sinds begin 2018 van kracht in Zuid-Holland. Gedeputeerde Staten schrijven in hun brief dat zij geen ontheffing zullen verlenen van de verordening voor uitbreiding van dit bedrijf. Gedeputeerde Staten gaan er dan ook van uit dat de gemeente de ingezette handhavingsacties voortzet.

Type besluit: GS-vergadering