Erratum GS brief 7 juni 2019

Datum besluit: 2 juli 2019


Gedeputeerde Staten sturen aan Provinciale Staten een verbeterde bijlage (1) bij een eerder op 7 juni verzonden brief.

Type besluit: GS-vergadering