Programma huisvesting arbeidsmigranten

Datum besluit: 2 juli 2019


Gedeputeerde Staten zien in de actuele maatschappelijke vragen omtrent arbeidsmigranten aanleiding om hun inzet op dit onderwerp te intensiveren. Daarom hebben zij het Programma huisvesting arbeidsmigranten vastgesteld. Dit programma sluit aan op en geeft uitvoering aan het provinciaal beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten zoals dat begin 2019 in het omgevingsbeleid Zuid-Holland is opgenomen. Voor het programma heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een budget toegezegd.

Het programma wordt in samenwerking met verschillende partijen (denk aan gemeenten, professionele huisvesters, bedrijven) uitgevoerd.

Met dit programma willen Gedeputeerde Staten onder meer inzicht krijgen in het aantal arbeidsmigranten en onderzoeken of het provinciaal omgevingsbeleid met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten voldoende past bij wat partijen nodig hebben om snel en voldoende kwalitatief goede huisvestingsmogelijkheden voor arbeidsmigranten te realiseren.

Het programma huisvesting arbeidsmigranten zal in september 2020 afgesloten worden met een conferentie.

Type besluit: GS-vergadering