Beslissing op bezwaar Kemira Rotterdam B.V. inzake last onder dwangsom

Datum besluit: 30 juli 2019


Gedeputeerde Staten hebben besloten de bezwaren van het bedrijf Kemira Nederland  B.V., tegen een besluit tot oplegging van een last onder dwangsom, ongegrond te verklaren. Het dwangsombesluit is genomen naar aanleiding van een geconstateerde overtreding van het Besluit risico’s zware ongevallen, waarbij niet volgens de procedures is gehandeld die door het bedrijf zelf zijn opgesteld. Gedeputeerde Staten volgen bij dit besluit het advies van de bezwarencommissie.

Type besluit: GS-vergadering