Beslissing op bezwaarschrift Shell tegen opleggen last onder dwangsom voor affakkelen

Datum besluit: 30 juli 2019


Gedeputeerde Staten hebben besloten de bezwaren van het bedrijf Shell Nederland Raffinaderij B.V., tegen een besluit tot oplegging van een last onder dwangsom, ongegrond te verklaren. Het bestreden besluit wordt gehandhaafd onder aanvulling van de motivering ten aanzien van de hoogte van de dwangsom. Het dwangsombesluit is genomen naar aanleiding van een geconstateerde overtreding van een vergunningvoorschrift voor het verkrijgen van een rook-en reukloze verbranding bij het gebruik van een fakkel. Gedeputeerde Staten volgen bij dit besluit het advies van de bezwarencommissie.

Type besluit: GS-vergadering