Beslissing op bezwaar namens KoreNet Beheer B.V. van 2 juli 2018 tegen het besluit van 20 juni 2018 tot het opleggen van een last onder dwangsom wegens het onvergund lozen van met PFOA en FRD-903 verontreinigd afvalwater

Datum besluit: 31 juli 2019


Gedeputeerde Staten hebben besloten de bezwaren van het bedrijf KoreNet Beheer BV tegen een besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom ongegrond te verklaren met een aanvulling van de last. De last onder dwangsom was opgelegd wegens het onvergund op het gemeentelijk riool lozen van met PFOA en FRD-903 verontreinigd afvalwater. De last is aangevuld door te bepalen dat KoreNet Beheer BV ervoor moet zorgen dat de concentratie PFOA en FRD-903 in het afvalwater dat op het gemeentelijke riool wordt geloosd lager is dan de achtergrondconcentratie. Gedeputeerde Staten volgen bij dit besluit grotendeels het advies van de bezwarencommissie.

Type besluit: GS-vergadering