Beantwoording Statenvragen 3519 PvdA Waterkwaliteit waterspeeltuinen

Datum besluit: 9 juli 2019


De Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de beantwoording van de statenvragen over de waterkwaliteit van waterspeeltuinen vastgesteld. De vragen gaan over de waterkwaliteit van een aantal waterspeeltuinen in de gemeente Delft. Deze waterspeeltuinen hebben een negatief zwemadvies gekregen. In de beantwoording wordt toegelicht waarom er voor die locaties door de omgevingsdienst Midden-Holland een negatief zwemadvies is afgegeven. De omgevingsdienst Midden-Holland houdt namens de provincie toezicht op de hygiëne en veiligheid van zwemwaterlocaties. In de beantwoording zijn ook de maatregelen om de waterkwaliteit te bevorderen en het resultaat hiervan toegelicht. Deze maatregelen zijn door de locatiebeheerders en het hoogheemraadschap van Delfland genomen. Daarnaast zijn de rollen en taken van de provincie en de omgevingsdienst toegelicht rondom zwemwaterkwaliteit.

Type besluit: GS-vergadering