Beantwoording op de statenvragen 3516 van de VVD, GroenLinks, het CDA, de PvdA en D66 Eurovisie Songfestival in Zuid-Holland

Datum besluit: 11 juni 2019


Provinciale Staten heeft aan Gedeputeerde Staten gevraagd of ze zich maximaal wil inspannen om het Eurovisie Songfestival 2020 naar een Zuid-Hollandse locatie te halen. Gedeputeerde Staten heeft aangegeven in overleg te treden met de gemeenten Den Haag en Rotterdam (de twee gemeenten waarvan bekend is dat ze wellicht een bidbook willen indienen bij de organisatie) om te kijken of de provincie een rol kan spelen bij het vergroten van de kansen om het Eurovisie Songfestival 2020 in Zuid-Holland te doen plaatsvinden en hoe die rol er uit zou kunnen zien.

Type besluit: GS-vergadering