Ondertekening Human Capital Akkoord Zuid-Holland

Datum besluit: 11 juni 2019


Partijen in Zuid-Holland zijn voornemens een Human Capital akkoord af te sluiten. De Economic Board Zuid-Holland heeft daar, samen met de Provincie Zuid-Holland, het initiatief toe genomen. Het Human Capital akkoord legt de basis voor een gezamenlijke aanpak van de uitdagingen op de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt. Om het akkoord ook van een Provinciale handtekening te kunnen voorzien is een positief besluit van Gedeputeerde Staten nodig. De benodigde (achtergrond)informatie om dat besluit te kunnen nemen, alsmede de informatieve brief aan Provinciale Staten maken onderdeel uit van het besluit.

Type besluit: GS-vergadering