Portefeuilleverdeling na wijziging samenstelling College Gedeputeerde Staten juni 2019

Datum besluit: 11 juni 2019Op 11 juni 2019 wordt dhr. R.A. Janssen beëdigd als lid van de Eerste Kamer. Hij heeft daarom zijn vertrek aangekondigd uit het College van Gedeputeerde Staten. Om de portefeuilleverdeling te regelen, heeft het college besloten de gewijzigde portefeuilleindeling vast te stellen.

Type besluit: GS-vergadering