1e Voortgangsrapportage 2019 Uitvoeringsfase RijnlandRoute

Datum besluit: 18 juni 2019


Provinciale Staten worden, conform de Regeling Projecten Zuid-Holland, halfjaarlijks door middel van een voortgangsrapportage door Gedeputeerde Staten geïnformeerd over de voortgang van het project RijnlandRoute. De 1e Voortgangsrapportage 2019 rapporteert over de periode 1 september 2018 t/m 31 maart 2019 en laat zien dat het project volgens planning en binnen het daartoe beschikbare budget verloopt.

Type besluit: GS-vergadering