Ontwikkelingen Klimaatakkoord

Datum besluit: 18 juni 2019ln december 2018 is het Ontwerp Klimaatakkoord gepresenteerd. Dit is tot stand gekomen door breed overleg aan de Klimaattafels, waarbij de provincies vertegenwoordigd waren door het lPO. Nadat het Ontwerp Klimaatakkoord is doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau heeft het Rijk aangegeven dat zij nog enkele voorstellen zal doen om de lasten gelijker te verdelen tussen industrie en inwoners. Vervolgens is het de bedoeling van het Rijk en de betrokken partners om het Klimaatakkoord met die wijzigingen in oktober 2019 te laten vaststellen. ln de brief die GS (Gedeputeerde Staten) over dit proces aan PS (Provinciale Staten) stuurt is meer over de planning te lezen.Voor de provincies is het onderwerp van de opcenten nog een discussiepunt met het kabinet. In het Klimaatakkoord is aangegeven dat elektrische auto´s worden uitgezonderd van het betalen van opcenten. Dit betekent voor de provincies een derving van inkomsten. De provincies hebben aangegeven dat zij hiervoor gecompenseerd willen worden omdat anders niet met het Klimaatakkoord kan worden ingestemd. IPO voert over dit punt overleg met het kabinet.

Type besluit: GS-vergadering