Voordracht gedeputeerde Vermeulen IPO-Bestuur juni 2019

Datum besluit: 18 juni 2019


Gedeputeerde Vermeulen wordt voorgedragen als lid van het IPO-Bestuur na het vertrek van gedeputeerde Janssen vanwege diens benoeming als lid van de Eerste Kamer.

Type besluit: GS-vergadering