Bestuurlijke verantwoording Financieel toezicht 2018-2019

Datum besluit: 25 juni 2019


Jaarlijks brengen wij verslag uit over de wijze waarop financieel toezicht op gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen is uitgevoerd. In 2018 is op basis van de begrotingen 2019 van de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen het toezichtregime voor het jaar 2019 bepaald. Begrotingen van waterschappen worden in het jaar van de begroting zelf behandeld. Voor de Zuid-Hollandse gemeenten was 2018 een spannend jaar. Gemeenten hadden moeite met het sluitend krijgen van hun begroting 2019. De oorzaken hiervoor zijn de stijgende tekorten in het sociaal domein, het wegvallen van de inkomsten uit precariobelasting, het opnemen van de ambities uit de collegeakkoorden en de fluctuaties in de algemene uitkering van het gemeentefonds in 2018. Toch zijn alle gemeenten erin geslaagd een sluitende begroting te presenteren en zijn er geen gemeenten onder preventief (verscherpt) toezicht geplaatst. In 2019 telt Zuid-Holland 62 gemeenschappelijke regelingen. Daarvan staan er twee onder preventief (verscherpt) toezicht.

Type besluit: GS-vergadering