Incidentele subsidieverlening Stichting Voedselbank regio Haaglanden

Datum besluit: 25 juni 2019


Op basis van amendementen 645 en 645a bij de provinciale begroting wordt een incidentele subsidie van € 300.000 voor de verduurzaming van de (distributiecentra van de) voedselbanken Den Haag en Rotterdam verleend.

Type besluit: GS-vergadering