Voorkeursalternatief en intentie fietsenstallingen Leiden centraal

Datum besluit: 25 juni 2019Rondom station Leiden centraal is nu al een tekort aan fietsparkeerplekken. Rond 2030 wordt een tekort van 6300 fietsenrekken verwacht. Provincie Zuid-Holland onderzoekt samen met gemeente Leiden, ProRail en NS hoe deze tekorten kunnen worden aangepakt. Gedeputeerde Staten spreken haar steun voor het voorkeursalternatief uit. Dit bestaat uit een uitbreiding van de bestaande stalling aan de Zeezijde en een fietsenkelder onder het multifunctioneel gebouw De Geus dat aan de centrumzijde wordt voorbereid. Gedeputeerde Staten hebben tevens toegezegd gemeente Leiden te helpen zoeken naar de benodigde financiering. De bedoeling is dat de projectgroep in najaar 2019 een voorstel aan Staatssecretaris Van Veldhoven doet om de stallingen ook daadwerkelijk te realiseren. De Staatssecretaris beslist dan of zij ook wil bijdragen.

Type besluit: GS-vergadering