Aanpassing subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013

Datum besluit: 4 juni 2019


Gedeputeerde Staten hebben de subsidieregeling Molens Zuid-Holland 2013 gewijzigd voor het onderdeel onderhoudssubsidie. Deze wijzigingen bestaan uit het scheppen van de mogelijkheid voor GS gemotiveerd af te wijken van de indieningstermijn en aansluiting te houden met de gewijzigde subsidiesystematiek van het Rijk.

Type besluit: GS-vergadering