Beantwoording statenvragen 3511 van FvD over houtkap in Zuid-Holland

Datum besluit: 4 juni 2019


Statenlid Lutmers van Forum voor Democratie heeft vragen gesteld over houtkap in Zuid-Holland. In de beantwoording geven Gedeputeerde Staten een inschatting van de Zuid-Hollandse situatie en geven zij aan wat daarin de rol is van de provincie.

Type besluit: GS-vergadering