Brief gemeente Den Haag omgevingsvergunning Heilhaven GAVI-kavel

Datum besluit: 4 juni 2019


De luchthavenregeling voor de helikopterluchthaven aan de Spoorlaan in Den Haag is op 20 januari 2018 in werking getreden. Om gebruik te maken van de luchthavenregeling moet een omgevingsvergunning worden afgegeven door gemeente Den Haag. Uit het coalitieakkoord 2018-2022 van gemeente Den Haag blijkt dat er geen draagvlak is voor een helihaven aan de Spoorlaan in Den Haag. Middels een GS-brief vragen de Gedeputeerde Staten aan gemeente Den Haag om duidelijkheid te verschaffen of de uitgifte van de omgevingsvergunning wel of niet gaat plaatsvinden.

Type besluit: GS-vergadering