Incidenteel mandaat ten behoeve van het aantrekken van langlopende geldleningen 2019 tot een maximum van € 150 mln

Datum besluit: 4 juni 2019


De provincie Zuid-Holland gaat dit jaar over tot het aantrekken van langlopende geldleningen. De omvang van de leningen wordt bepaald aan de hand van de actuele liquiditeitsprognose, zodat overliquiditeit en onnodige rentekosten worden voorkomen.

Type besluit: GS-vergadering