Negende Voortgangsrapportage luchtkwaliteit in Zuid-Holland

Datum besluit: 4 juni 2019


De Negende Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit in Zuid-Holland geeft inzicht in de ontwikkeling van de luchtkwaliteit tot en met 2017 en de maatregelen die de provincie neemt ter verbetering van de luchtkwaliteit. De luchtkwaliteit in Zuid-Holland verbetert gestaag. Volgens de landelijke monitoring voldoet fijn stof al een aantal jaren aan de wettelijke grenswaarde. Voor stikstofdioxide is de wettelijke grenswaarde in 2017 bijna overal bereikt. Sinds het begin van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit in 2009 is de concentratie stikstofdioxide met 21% verbeterd en die van fijn stof met 20%. De rapportage geeft een overzicht van alle maatregelen die de provincie neemt ter verbetering van de luchtkwaliteit, samen met externe partijen. Deze projecten richten zich op uiteenlopende onderwerpen, zoals schone scheepvaart, het meten van de luchtkwaliteit samen met burgers, schoon Openbaar Vervoer en houtstook. Tevens geeft deze rapportage inzicht in de verhouding tussen de huidige concentraties en de WHO-advieswaarden.

Type besluit: GS-vergadering