Beantwoording Statenvragen 3484 Partij voor de Dieren Week zonder vlees

Datum besluit: 12 maart 2019


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording vastgesteld van schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren over de Week zonder vlees. Op 11 maart 2019 begint de tweede 'Nationale Week zonder vlees'. Dit initiatief wordt ondersteund door 69 partners, waaronder supermarktketens, bedrijven, organisaties maar ook door de provincie Overijssel. In de beantwoording wordt aangegeven dat de provincie Zuid-Holland bekend is met de Week zonder vlees en initiatieven heeft om hieraan deel te nemen en hierover intern te communiceren.

Type besluit: GS-vergadering