Beantwoording Statenvragen 3479 GroenLinks 'Chemours moet tonnen GenX afval terughalen uit Italië na milieuschandaal'

Datum besluit: 12 maart 2019Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording vastgesteld van de statenvragen 3479 van GroenLinks over 'Chemours moet tonnen GenX-afval terughalen uit Italië na milieuschandaal'. In de beantwoording wordt ingegaan op de relevante feiten en omstandigheden en het juridisch kader met betrekking tot de namens de provincie verleende vergunning voor de eenmalige terugname van een eerder door Chemours geëxporteerde afvalstroom.

Type besluit: GS-vergadering